Magne Olsen

Magne Olsen

Lisens nr.: 123
Antall seire: 607
Antall starter: 8 999
Totalt inntjent: kr 18 278 304
Tlf.nr.: 90165178(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre