Jomar Blekkan

Jomar Blekkan

Lisens nr.: 98
Antall seire: 4 502
Antall starter: 27 780
Totalt inntjent: kr 152 980 460
Tlf.nr.: 92038208(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor
Sponsor: http://www.eiendomsmegler1.no