Dag S. Nilsen

Dag S. Nilsen

Lisens nr.: 125
Antall seire: 327
Antall starter: 4 970
Totalt inntjent: kr 8 091 666
Tlf.nr.: 41328488(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre