Atle Solhus

Atle Solhus

Lisens nr.: 5148
Antall seire: 1 617
Antall starter: 13 692
Totalt inntjent: kr 48 201 814
Tlf.nr.: 90564274(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre