Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 360
Antall starter: 4 379
Totalt inntjent: kr 15 809 809
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre