Bøtelister 21.og 28.desember

30.12.2020
    Bøteliste  21 +28 des    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Amanda Robertsen 4 Høylytt skrik/ulyder 500  
Arve Sjoner 6 Ureglm driving Repr  
Boye Ølstøren 7 Ureglm driving 600  
Tor E.Mæhre 7 Høylytt skrik/ulyder 300  
Torkil Steinshaug 8 Ureglm driving 600  
Inge Melby 8 Tyvstart 400  
Arne Nilsen 8 Tyvstart 400  
Trude Kleveland 4 Høylytt skrik u løpet 300  
Trude Kleveland 4 Ureglm driving Repr  
         
    Bøteliste 28.des    
Arve Sjoner 4 Kjørt/ridd utenfor løpsbanens grenser 500  
Amanda Robertsen 5 Skiftet spor e oppløpsmerket 600  
Ailin Berg-Almaas 5 Ureglm driving 600  
Arve Sjoner 7 Ureglm driving 900  
Anders L.Wolden 7 Ureglm driving 900  
Thomas Mjøen 8 Høylytt skrik/ulyder 300  
Guro Mogset 9 Ureglm driving 900