Bøteliste 4. januar

05.01.2021
    Bøteliste 4. januar  
Navn løp   mulkt
Arne Nilsen 4 Hatt tømmene hengende etter 300
Frank Westberg 4 Hatt tømmene hengen u løpet 300
Atle Eggan 5 Sjenering av konkurrent 900
Dag Sveinung Dalen 5 Opptatt mer enn en sporbr fra banens inner 600