Bøteliste 16. november

17.11.2020
    Bøteliste 16.november  
Navn løp   mulkt
Rakel Krabseth 3 Tyvstart 400
Dag S.Dalen 3 Tyvstart 700
Mona Kleveland 3 Ureglm volting 500
Nils Stokke 4 feil påseling 1000
Ailin Berg-Almaas 5 Ureglm volting 500
Ragnhild Bjørnbeth 7 Ureglm volting 500
Boye Ølstøren 8 Kjørt/ ridd utenfor løpsb grenser 300
Lisa R.Johansen 9 Ureglm volting 700
Erik Brækken 10 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300
Jan R.Trøan 10 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300