Bøteliste 14. desember

17.12.2020
    Bøteliste 14. desember  
Navn løp   mulkt
Jomar G.Rabban 1 ureglm volting 500
Dag S.Nilsen 2 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300
Torkil Steinshaug 6 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300
Jomar Blekkan 8 Høylytt skrik/ulyder u løpet 800
Monika Fremstad 11 Repr.satt ned farten -medføre fare for andre 0
Julie Årbogen prøve Unnlatt å ha med hestepass/ helsekort 300