Bøteliste 12. oktober

13.10.2020
    Bøteliste 12. oktober    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Thomas Mjøen 1 Reprimande  kjørt/ridd uf løpsb grenser 0,-  
Heidi Ytrestøyl 2 Unnlatt å benytte påbudt utstyr(skv skj) 300  
Ulf E.Thorsen 2 Unnlatt å benytte påbudt utstyr(skv skj) 300  
Vera L.Solhjell 3 Unnlatt å benytte påbudt utstyr(skv skj) 600  
Nina Stene 4 Ureglm volting 500  
Victoria Amundsen 4 Høylytt skrik/ ulyder 300  
Victoria Amundsen 4 Ureglm driving 600  
J.Blekkan 5 Sjenering av konkurrent u løpet 900