Status pr 30. november

30.11.2012

Leangen Travbane

Styringsgruppen har sett på mulighetene som finnes hvis en velger å bli der og hvem som er kontaktet og konklusjonen er omtalt i vedlagte Innstilling til MNTF. Kort fortalt er konklusjonen at hvis travet skal være på Leangen må det bli på det premisser at man ikke gjør noe mer verken bane, staller eller tribune og bare er der i dagens form. Å selge deler samt bygge noe nytt som travet har behov for vil gå i minus og travet vil totalt sett tape store penger.

 

Område for nytt Hestesportsenter

Er omtalt i vedlagte Innstilling til styret i MNTF og kan leses i sin helhet der

 

Annet:

Ikke noe spesielt denne uka annet at vi forventer at innstillingen vil skape engasjement innad i travet samt at også media vil kaste seg inn i bildet og komme med kommentarer. Dette må travet prøve å utnytte til egen vinning, og få mest mulig blest om sporten.

 

God helg!

 

Mvh

for Styringsgruppen Nye Leangen

Trond Rønningen

Leder

Tlf. 915 15 092

E-post: trond.ronningen@blockwatne.no

Adresse: Vegamot 8, 7048 Trondheim