9. mars

09.03.2020

Det har vært teleløsning i banen, og mye fukt nedenfra. Det kan derfor bli noe tyngre forhold enn optimalt.