Ukens kurs på Travskolen går som planlagt

14.09.2021

Denne ukens kurs på Travskolen vil gå som planlagt i henhold til kursplanen.