Vis hensyn :)

Skrevet av Robert Jakobsen,  04.03.2020

For at alle skal få brukt løps- og innerbanen på en sikker og god måte, minner vi om følgende:

Travskolen har trening på disse tidspunktene våren 2020:

Tirsdag 15-18 (her brukes først og fremst kjørebanen på indre banen - men vi oppfordrer innstendig om å vise hensyn når ponnier og barn skal inn og ut av banen, både når de krysser banene og i hesteringen).

Onsdag: Løpsbanen er stengt fra 15, dette MÅ respekteres. Indre bane kan benyttes, men da SKAL alle som bruker indre bane / krysser banen og ferdes i hesteringen utvise aktsomhet! 

Torsdag: 15-17 er løpsbanen stengt! Dette fordi det da avholdes voltetrening m.m. Det samme gjelder for aktsomhet dersom man må bruke indre bane.

Dersom man kan unngå å trene i disse tidsrommene, er det det beste for alle - men man må uansett vise ekstra aktsomhet når man ferdes med hest på området når travskolen har aktiviteter/trening.