Konsekvenser av forbud mot idrettsarrangement

Skrevet av Robert Jakobsen,  13.03.2020

Som de fleste har fått med seg, blir det ikke arrangert travløp i Norge fra og med i dag, 13/3 og til og med 26/3, i første omgang.

Dette får store konsekvenser for alle involverte parter i travsporten, og setter Leangen Travbane i en utfordrende situasjon, ikke minst økonomisk.

Foreløpig vil vi forsøke å holde løpsbanen åpen for trening, nærmere informasjon om dette vil komme over helgen - ift åpningstider osv. Inntil ny informasjon blir gitt, skal man forholde seg til de åpningstider som gjelder pr i dag.

I tillegg til totalisatorløp, vil også all annen organisert trening bli avlyst - inkl rutineløp. 

Travkroa holder inntil videre åpent ift ordinære åpningstider, endringer her vil bli kommunisert på våre nettsider. Det samme vil gjelde kontorets åpningstider.

Vi oppfordrer alle til å vise ansvar i den alvorlige situasjonen vi er oppe i, og følge Folkehelseinstituttets råd og anvisninger - se mer på fhi.no.