Informasjon om publikum og Midtsommertravet

Skrevet av Robert Jakobsen,  27.05.2020

Travsporten kjører med et begrenset antall løp og uten publikum, noe vi har gjort siden vi fikk anledning til å starte opp igjen fom 19. april.

Erfaringene med disse stevnene tilsier at vi har god kontroll på antall mennesker og de tiltak som helsemyndighetene har lagt til grunn.

Som de fleste har fått med seg holder man på å åpne opp samfunnet, i kontrollerte former. Spørsmålet om publikum på travstevner kommer dermed naturlig opp. 

Det er ventet nye retningslinjer fra sentrale myndighetene i løpet av de nærmeste dagene, og vi vil så snart som mulig etter disse er kommet, gå i dialog med lokale helsemyndigheter for å avklare hvilke muligheter vi har fremover ift publikum.

Vi har en forhåpning om å kunne gi våre publikummere et godt og trygt tilbud fra og med Midtsommertravet (19-20. juni), og vil komme tilbake med mer konkret informasjon rundt dette når vi har slik å dele med dere.