Informasjon om publikum/restaurant

Skrevet av Robert Jakobsen,  24.06.2020

På løpsdagene fremover vil det være gratis adgang.

Besøkende må gå inn gjennom hovedinngangen, og registrere seg med navn og tlf. nr.

Adgang fra kl. 17.00!

Fastbord som vanlig, med forbehold om avstand.

 

Mat og drikke kjøpes i restauranten, da Travkroa er stengt frem til 10. august.

 

Avstand og håndhygiene må ivaretas, dette må hver enkelt ta ansvar for!