Løpsbanens åpningstider høsten 2020

31.08.2020

For at alle skal få brukt løps- og innerbanen på en sikker og god måte, minner vi om følgende:

Travskolen har trening på disse tidspunktene høsten 2020:

Tirsdag 15-18 (her brukes først og fremst kjørebanen på indre banen - men vi oppfordrer innstendig om å vise hensyn når ponnier og barn skal inn og ut av banen, både når de krysser banene og i hesteringen).

Onsdag: Løpsbanen er stengt fra 17, i tillegg må det utvises ekstra aktsomhet mellom 15 og 17. Indre bane kan benyttes, men da SKAL alle som bruker indre bane / krysser banen og ferdes i hesteringen utvise aktsomhet! 

Torsdag: 15.30 -17 er løpsbanen stengt! Dette fordi det da avholdes voltetrening m.m. Det samme gjelder for aktsomhet dersom man må bruke indre bane.

Dersom man kan unngå å trene i disse tidsrommene, er det det beste for alle - men man må uansett vise ekstra aktsomhet når man ferdes med hest på området når travskolen har aktiviteter/trening.