Aktiviteter på Leangen i vår/sommer

Skrevet av Robert Jakobsen,  15.04.2019

Her er en kort oversikt over aktiviteter som foregår på området i fremover:

Hugos tivoli uke 16-17-18 og 19

Cirkus Agora 16.-19. mai

Lisenskurs 12/5, 18-19/5 og 1-2/6

Hundeutstilling uke 26

Ponnilandsleir uke 28

For våre brukere som blir berørt av dette kan utfyllende opplysninger fås ved henvendelse til kontoret eller banemester :)