Lisenskurs 2018

Skrevet av Robert Jakobsen,  28.06.2018

Årets lisenskurs avholdes som følger:

LISENSKURS 2018                                                                                                                   

 

Løpsreglement, lisensreglement og dopingbestemmelser finnes på http://www.travsport.no/Sport/Reglement/

Les gjennom dette på forhånd slik at du er forberedt når kurset begynner. Teorien vil omfatte reglement og kravet til de forskjellige lisenser.

 

Kursplan, lisenskurs 2018 (med forbehold om endringer!):

 

Del 1, teori. Kurs og møtelokalet Leangen Travbane

 

Lørdag 18/8       kl.10.00 -  14.00 Gjennomgang av reglement

kl.14.00 – 16.00 Eksamen (NB! Dersom man ønsker muntlig eksamen istedenfor skriftlig, må dette anføres på søknaden)

 

Del 2, Praksis. Leangen Travbane 

påseling av hest, voltekurs, kjøring/ridning i felt, oppkjøring/ridning i testløp

 

Lørdag 25/8                                                   kl. 10.00 – 12.00              Teori, voltesystemet

kl. 12.00 – 16.00              Praksis

Lørdag 1/9                                                     kl. 11 – 15 (ca.)                Praksis

Lørdag 8/9                                                     kl. 11 – 15 (ca.)                Praksis

Lørdag 15/9                                                   kl. 11 – 15 (ca.)                Praksis

Lørdag 22/9                                                   kl. 11 – 15 (ca.)                Praksis (oppkjøring)

 

Det er en betingelse at teoriprøven er bestått for å delta i praksisen.

NB! Man må selv stille med hest og utstyr alle dager – også lørdag 25/8.

 

Kursavgift:

Under 18 år                       kr 2.500,-                           (rekruttlisens – monté/kjøre el. begge deler)

Over 18 år                         kr 3.500,- / 4.000,-          (amatør kjøre- eller rytterlisens / begge lisenser)

 

Beløpet må innbetales på giro eller på nettbank til konto 8200.01.81788

Husk å skrive navn og at det gjelder lisenskurs / hvilken type lisens.

Innbetalingen må være oss i hende før kursstart.

 

NB! For søkere til montélisens, må fysisk test være avlagt før kursstart – avholdes på Øverlands Minde mandag 13. august kl. 17.00 (evt sykkeltest fra Hegra Stadion mandag 13/8 kl. 18.00)

Påmelding senest 12. august på mail til:

Leangen Travbane AS

Robert Jakobsen

Daglig leder / sportssjef

robert.jakobsen@rikstoto.no