Fysiske tester for montéryttere

03.08.2016

Det avholdes fysiske tester for montéryttere onsdag 17. august og torsdag 18. august (sykling)

Onsdag 17. august avholdes ordinære fysiske tester for montéryttere på Øya Stadion kl. 18.00. Møt ferdig oppvarmet til dette tidspunkt.

Torsdag 18. august avholdes fysiske tester for de som skal sykle isteden for å løpe (man må ha fått innvilget dispensasjon fra DNT på forhånd), testen foregår på Hegra kl. 17.00.

Påmelding gjøres til Robert Jakobsen.