Mønstringsløpsregler 2014

23.04.2014

REGELVERK FOR MØNSTRINGSLØP FORNORSKFØDTE HESTER FØDT 2012

1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. mai 2014 til 30. november 2014.

2. Det utbetales en økonomisk godtgjørelse for totalt to (2) godkjente mønstringsløp ut fra følgende tidskrav/periode:

1.5-15.9: Varmblods 1.24,0 – 1.35,0 Kaldblods: 1.45,0 – 2.05,0

16.9-30.11: Varmblods 1.24,0 – 1.32,0 Kaldblods: 1.45,0 – 2.00,0

 

3. Distanse skal være minimum 1600 meter. Det kjøres med voltestart. Oppnåddkilometertid blir ikke registrert som offisiell tid.4. Hver hest kan starte inntil tre (3) ganger, men får godtgjørelse kun for to (2) godkjente løp.

Begge mønstringsløpene kan gjennomføres i første periode (1.5.-15.9) med samme tidskrav. For å få utbetalt fullt tilskudd må minimum ett (1)godkjent mønstringsløp gjennomføres i første periode (innen 15.9).5. alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert ellerdiskvalifisert, får utbetalt en økonomisk godtgjørelse på kr. 8.000,- pr godkjentemønstringsløp.

Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens eier, og vil ikke bli registrert på hestens grunnlag. Det utbetales ikke oppdretterpenger på mønstringsløpstilskudd.Utbetaling skjer fortløpende og i henhold til DNTs retningslinjer for utbetaling avpremier.I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester i registrert trening hos svensk lisensinnehaver minimum tre (3) siste måneder, gjennomføre premielopp på svenske travbaner. Premieloppet må være godkjent ihenhold til svenske bestemmelser, og hesteeier får utbetalt norsk godtgjørelse etterovenstående regler.Mønstringsløp skal avvikles med voltestart. Mønstringsløp skal hovedsakelig gjennomføres på ordinære totalisatorbaner. Gjennomføring av mønstringsløp på regionbaner, skal skje i tilknytning til totalisator- og/eller registrerte premiekjøringer.Dispensasjon fra denne bestemmelse kan innvilges i spesielle tilfeller.