Vedrørende kutt i premier og løp

Skrevet av Robert Jakobsen,  13.09.2013

Med bakgrunn i DNT's kutt i premier og løp for november og desember, har Leanegn og DNT blitt enige om følgende løsning for Leangens del, da begge parter ser at Leangen er i en særstilling i forhold til stort sett alle andre baner, med tanke på antall hester i regionen og utfordringene disse har for å få starte.

Pga den økonomiske situasjonen meddelt fra DNT den 10. september har styret og administrasjonen ved Leangen Travbane anmodet og fått aksept fra sportssjef Jan Hedrén i DNT for at Leangen selv får styre premiematrisen i november og desember ut fra behovet til hesteeierne i Midt-Norge.

Det vil i praksis si at for å kunne opprettholde så gode startmuligheter som mulig, må noen løp gå i lavere premieskala enn de har gjort hittil i 2013.

For hesteeierne i regionen er muligheten til å kunne få starte overordnet alt annet.

Sammen med bruken av egne midler fra driftsbudsjettet vil dette sørge for at Midt-Norske hesteeiere får et så godt tilbud som mulig i tiden fremover.

 

Per Nyquist, styreleder

Robert Jakobsen, daglig leder