Montésporten på Leangen i medvind

Skrevet av Robert Jakobsen,  16.11.2011
Artikkelbilde

Montésporten tilknyttet Leangen har tatt store steg de siste to årene. Både hva gjelder antall kvalifiserte hester (og derigjennom vesentlig flere løp), og ikke minst kvaliteten på løpene og rytterne. Denne utviklingen ønsker Leangen montégruppe å fortsette, i samarbeid med banens administrasjon.

Leangen montégruppe har registrert seg i Brønnøysundregisteret. Hjemmesiden til gruppa finner man på www.leangenmontegruppe.no
Det nye styret består av Anne Mette Berg (leder), Anne Guro Dahle (nestleder), Guro Berg (pr-ansvarlig), Mari Østeggen (kasserer) og Victoria Amundsen (styremedlem).

Leangen montégruppe deltar på alle rutinekjøringer. Både for å få inn inntekter gjennom kiosksalg i nye kjellerstall og ikke minst å være disponibel for hesteeiere som ønsker å få prøvd hesten sin i monté.
Styret i montègruppa jobber hardt for å gi bedre kår for de mange aktive i montèsporten i Midt-Norge. Samarbeidet mellom banen og montégruppa fungerer veldig bra, og det er allerede oppnådd en god del:
• Samarbeid om kursing/kompetanseheving av montèryttere
• Årets montèrytter som egen pris under travgallaen
• Fremtidige løp for bestemte grupper; montèkamper, løp for rekrutter, løp for medlemmer av montègruppa, og løp for hester som sliter med å komme med i løp (avvisning på siste startdato).

Alle ryttere tilhørende Leangen Travbane oppfordres til å bli medlemmer, slik at de får være med på moroa. Andre som vil være med å støtte gruppa kan opprette støttemedlemsskap. Innmelding skjer ved å betale inn 150,- til kontonummer 4270.15.36821 (betalingsfrist for medlemmer er 31.01.12). Støttemedlemmer betaler kr 100,-