Nyttårshilsen til alle med starthester på Leangen Travbane.

Skrevet av fph,  08.01.2009

Godt Nytt år!

Vi har vel alle hørt det før, ”nytt år - nye sjanser – nye utfordringer - blanke ark” osv, osv.

Verden rundt oss er i endring, og i motsetning til for noen år tilbake, er ikke forutsigbarheten den samme, og endringene skjer raskt, meget raskt.

Selv om mange av oss hadde en snikende følelse av at eksempelvis boligprisene var kunstig oppblåst, og at ingenting ”gror inn i himmelen”, var det vel få som trodde at verdensøkonomien skulle komme så til de grader ut av balanse. Uansett, tenkte en kanskje, i oljelandet Norge, der er det problemfritt, …..det er ikke det.

I året som kommer vil vi nok oppleve at mange vil endre på sin forvaltning av økonomien.

2008 ga oss omsetningsmessig, og også i forhold til utbetalte premier i løpene, en ”all time high”.  Dette er selvfølgelig svært gledelig for alle som er knyttet til hestesporten.

Men, med det samfunnsmessige bakteppe vi nå opplever, er det ingen selvfølge at omsetningen på våre produkter vil utvikle seg videre, slik vi opplevde i 2008. Vi kan kanskje oppleve at folk vil prioritere sitt daglige forbruk noe annerledes enn de gjorde i 2008, nettopp av nevnte grunn.

Disse fakta gir også oss utfordringer, store utfordringer.

De makroøkonomiske faktorer i samfunnet er det lite vi hver av oss kan gjøre noe med, men faktorer som kan bidra til at vi fremstår mer interessante for våre kunder, de kan vi påvirke.

Kvaliteten på markedsføringen vil være avgjørende for om vi greier å få vår andel av folks lommebok i samme grad som i 2008. Når nå innholdet i folks lommebøker krymper, holder det heller ikke bare å opprettholde vår andel, da vil jo vår omsetning reduseres. Vi må øke vår andel av lommeboka, noe som vil kreve mer av oss enn tidligere.

Alle vet jo at det meste av vår omsetning er flyttet fra banene, særlig grunnet tidsriktig distribusjon. Bare for få år siden var 80-85% av totalomsetningen inne på banen, folk måtte rett og slett på banen for å spille. I dag er 95% av omsetningen utenfor banen, med tyngden ute hos kommisjonærene og på internett. Nettomsetningen er av naturlige årsaker sterkt økende og kan om få år stå for den største delen.

Det er kun de aller eldste i vårt samfunn som ikke er nettbrukere, mens samfunnet for øvrig blir mer og mer knyttet opp mot det.

Hvorfor ovenstående linjer, tenker du kanskje.

 

Nettopp fordi så mye av vår omsetning foregår ute i felten, øker kravet til vår måte å presentere vår sport på.

Primært fordi såpass mange over hele landet følger med på det vi presterer via Rikstoto Direkte, det være seg på TV eller PC-skjem, men også fordi behovet for å rekruttere nye til å besøke arenaen på løpsdager er overhengende.

Nye besøkende er nødvendig av flere grunner,

-          skape interesse for sporten

-          øke interessen for spillet

-          gjøre det interessant for samarbeidspartnere å bruke oss

Felles for alle gruppene er behovet for informasjon fra oss som arrangør, da spesielt spilldrivende informasjon som spesielt spillerne vil sette pris på.

Gjennom samarbeidet med Rikstoto Direkte har vi et konsept som er i stadig utvikling. Kvaliteten i det vi produserer er helt avhengig av et samspill med utøverne, da spesielt kusker og trenere av deltakende hester i aktuelle løp.

Våre kunder ønsker informasjon fra så mange som mulig, mye informasjon, og spesielt fra utøvere som er sentrale.

Det å stille opp for å fortelle om sine mer eller mindre gode sjanser, hver bidige løpsdag, kan virke ørkesløst og unødvendig for noen. Dessuten passer det ofte dårlig inn i forhold til de forberedelser som er helt avgjørende for at hestene skal prestere som forventet i løpene.

Her er vi inne ved kjernepunktet og et stort dilemma, hvordan produserer vi sporten og hvordan presenterer vi sporten.

Svaret er ikke ensartet, men vi vet at alt vi foretar oss kan gjøres bedre.

Derfor håper vi at du vil fortsette å stille opp for å bidra med informasjon på løpsdagene.

Kom gjerne på eget initiativ, derved bidrar du til at vår intervjuer får større kapasitet i sin produksjon til glede for våre kunder som vi alle er avhengige av.

Da gjenstår bare å ønske lykke til med kommende sesong!

Det blir et spennende år på mange måter, særlig med tanke på de urolige økonomiske forholdene i verden rundt oss.

Med vennlig hilsen

Leangen Travbane AS