GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Skrevet av fph,  18.12.2008

God Jul,– vi gleder oss til et nytt år, spekket med utfordringer og spennende muligheter!

Midt oppe i julefeiringen registrer vi at det rører seg rundt oss, det skjer en masse spennende ting, på godt og vondt.

For mange er finanskrisen vi er midt oppe i en stor utfordring, med verdensøkonomien i ubalanse og mye tilhørende negativitet i mediene.

Hestesportens aktiviteter hadde i 2008 et meget bra år, tidenes beste, noe de aller fleste aktørene i sporten har fått nyte godt av. Det sportslige nivået i regionen er noe varierende, men det er gledelig at mange hesteeiere og trenere ser med optimisme på fremtiden og satser deretter. Det arbeides videre for at vår posisjon skal styrkes i spillemarkedet og spenningen ligger først og fremst i hvordan dette totalt vil utvikle seg i 2009, under de rådende forhold.

Vi tillater oss å være forsiktige optimister, ikke fordi vi mener vi er upåvirket av utviklingen rundt oss, men fordi hestesporten har en relativt liten del av det totale spillemarkedet i Norge, og at vi med riktige grep kan oppnå en større andel, selv om totalomsetningen skulle svikte.

Derfor satser vi også lokalt på at virksomheten skal bli innbydende for nye grupper i befolkningen. Leangen gjennomgår en gedigen oppgradering i publikumsfasilitetene i løpet av 1.kvartal-09, noe vi håper skal gi oss uttelling i løpet av året.

På den sportslige siden har styret gjort en del vedtak i forhold til sporten og avviklingen som blir interessant å følge.

I denne sammenheng nevnes i korte trekk,

-          Full breddepremiering i lavgrunnlagsløp (inntil kr. 30.000) i begge raser

-          Full breddepremiering i alle treårsløp i begge raser

-          Målsetting om å arrangere 10 løp pr. løpsdag for å maksimere løpstilbudet til regionens hesteeiere

-          Bedre utviklingsmulighetene for rekrutter og de aller yngste

-          Delta i pilotprosjekt i regi av Norsk Rikstoto, i samarbeid med Drammen, der en ved på enkelte mandager kjører ”etter hverandre”, i stedet for ”oppå”. Prosjektets intensjon er å teste om denne avviklingen skaper større omsetning og inntjening til virksomheten, og en evaluering vil bli foretatt etter prøvedriften. Pilotperioden starter 20.april 2009, med evaluering etter første halvårs siste løpsdag 29. Juni.

For Leangens del betyr det i praksis at vi på tre mandager i løpet av første halvår vil starte løpsdagen kl.1530.

Vår mangeårige sportssjef Arngrim Søpstad vil overlate roret til Robert Jakobsen, men Arngrim fortsetter som seremonimester på løpsdagene.

Avslutningsvis ser vi også med spenning på det arbeidet styringsgruppen for ”Nye Leangen” skal levere i løpet av 1.kvartal-09.

Nå skjer det mye på Leangen, - Godt Nytt År!

Finn Petter Holm

Daglig leder