Økte premier til hverdagssporten

Skrevet av Kim Are Sveen,  06.09.2017
Artikkelbilde

Styret i Norsk Rikstoto har besluttet å øke overføringer øremerket hesteeierpremier til hverdagssporten med fire millioner kroner for 2017. Og det kan bli mer.

Beløpet fordeles med Kr 3 600 000 til Det Norske Travselskap og kr 400 000 til Norsk Jockeyklub, meddeler Norsk Rikstoto i en pressemelding. Beløpet er inklusive oppdretterpremier.

Etter dette vedtaket har Norsk Rikstoto økt overføringen til sporten på bakgrunn av oppnådde resultater i år med kr 6,5 mill. til hesteierpremier, kr. 3,0 mill. til sentralforbundene og kr 0,5 mill. i arrangementsstøtte. I tillegg har driftsselskapene pr 31.07.2017 mottatt kr 2,0 mill. i økte provisjonsinntekter som følge av den positive omsetningsutviklingen.
Styret i Norsk Rikstoto vil vurdere en ytterligere styrking av premienivået i trav og galoppsporten etter fremleggelse av regnskapene pr 3. kvartal. 

- En premieøkning i hverdagstravet har lenge vært ønsket av sportens aktive, og det er ingen som er uenige i at dette er midler som er kjærkomne. Premieøkningen vil skje allerede fra 1. oktober, men nærmere detaljer vil ikke være klare før i uke 38. Premieskalene i løpsbulletinen for oktober vil bli revidert, opplyser DNTs generalsekretær Svein Morten Buer.