Mattilsynet - nasjonal beredskapsøvelse

Skrevet av Miriam Strand, avd. Hestevelferd,  06.09.2017
Artikkelbilde
Illustrasjonsbilde Mattilsynet

Mattilsynet gjennomfører en nasjonal beredskapsøvelse 06. og 07. september. Øvelsen skal teste Mattilsynets evne til å bekjempe den smittsomme dyresykdommen Afrikansk hestepest.

Enkelte hestehold vil få besøk fra inspektører under øvelsen, og alle disse er kontaktet på forhånd.

Øvelsen skal være så realistisk så mulig, enkelte inspektører kan derfor være kledt i smitteverndrakter og håndtere besøket som en reell smittesituasjon. Alle som får besøk av inspektørene har blitt kontaktet på forhånd og har gitt tillatelse til av det øves i hesteholdene.

Øvelsen skal foregå på en måte som minst mulig påvirker den daglige driften i de hesteholdene Mattilsynet øver i.

Alle hesteeiere og ansatte i hesteorganisasjoner som blir involvert aktivt i øvelsen har blitt kontaktet på forhånd. Men det kan allikevel skje at enkelte hesteeiere som ikke har blitt kontaktet, kan motta et varsel om hestesykdom under øvelsen eller kan få spørsmål om de har et hestehold og hvor mange hester de har o.l. Mattilsynets ansatte vil alltid starte enhver telefonsamtale eller besøk med ordene øvelse øvelse øvelse, for å sikre at det ikke blir noen forvirring om det er et reelt tilsyn eller en del av øvelsen. Vi håper slik kontakt blir møtt med velvilje.

Mattilsynet håper på en smidig gjennomføring og setter stor pris på alle som bistår under øvelsen.

Hvis du har spørsmål om øvelsen kan Mattilsynets øvelsesledelse kontaktes på epost: pegasus2017@mattilsynet.no

Om sykdommen:
Afrikansk hestepest er en alvorlig, ofte dødelig, virussjukdom hos hest som overføres via insekter. Symptomene er høy feber, åndenød og sviktende blodsirkulasjon. Mennesker smittes ikke.

Sykdommen smitter ikke direkte fra hest til hest, men overføres med sviknott, som er små, blodsugende insekter som også finnes i Norge. Smitte kan spres til nye områder ved transport av infiserte hester, og stikkende insekter som er bærere av virus kan spres med vinden over store avstander.

Afrikansk hestepest er nokså vanlig i Afrika. Av og til har sjukdommen spredt seg østover og nordover og til Sør-Spania og deler av Portugal. Sjukdommen er aldri påvist i Norge eller ellers i Europa