Travtrenerstipend til Kristine Kvasnes

Skrevet av Kari Hustad/NHS,  02.06.2017
Artikkelbilde

Vinterens travtrenerkull har nå hatt sin siste dag på Norsk Hestesenter. Tradisjonen tro ble det delt ut et stipend til en av studentene under sommerlunsjen - der alle studenter og ansatte var samlet.

DNT (Det Norske Travselskap) og NHS opprettet  i 2009 et stipend som hvert år deles ut til en travtrenerstudent. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og ha en etisk bevissthet omkring travtreneryrket. Studenten skal videre være ansvarsfull og bidra positivt med å utføre de ulike arbeidsoppgavene.Studenten skal ha vist god framgang gjennom studiet, og være lojal og direkte i sin kommunikasjon både i forhold til medstudenter, lærere og ledelse. Studenten skal også ha ambisjoner i forhold til travtreneryrket.

Etter en vurdering har man kommet fram til at Kristine Kvasnes er den som har pekt seg mest ut i forhold til kriteriene for stipendet. Hun mottok derfor 4000 kr under avslutningen fredag 3.juni. Stipendet skal brukes til faglig utvikling.
Vi gratulerer Kristine som nå tar fatt på en karriere som travtrener i Søndre Land. Samtidig ønsker vi hele kullet lykke til videre og ønsker dem all mulig framgang og glede i travsporten!

Bildet: Smil og glede på Starum i dag: Kristine Kvasnes fikk utdelt stipendet fra NHS-rektor Arne Amlien. Foto: Kari Hustad