P R E S S E M E L D I N G

08.06.2017
Artikkelbilde

Full seier til Åsbjørn Tengsareid over Staten i Sandefjord Tingrett.

Skatt Sør sitt vedtak om etterberegning av merverdiavgift for Åsbjørn Tengsareids andel av premiepenger som kusk og trener, samt oppsittpenger er av Sandefjord Tingrett erklært ugyldig. Åsbjørn Tengsareid tilkjennes drøyt 400 000 kr i saksomkostninger fra Staten. Det Norske Travselskap tilkjennes som rettslig medhjelper snaut 450 000 kr i saksomkostninger fra Staten. Staten er gitt en måneds ankefrist.

Styreleder Knut Weum i Det Norske Travselskap uttaler følgende:

- På vegne av Det Norske Travselskap er jeg glad for at vi gikk inn som rettslig medhjelper i en utfordrende og kompleks prinsippsak for travet generelt og Åsbjørn Tengsareid spesielt. Vi er svært godt fornøyd med dommerens vurderinger, som er helt i tråd med vårt syn.

Ytterligere detaljer i saken gis av DNTs generalsekretær:

Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap – 900 35 395

Oslo, 9. juni 2017

Det Norske Travselskap