15 år for Fabrice Souloy

Skrevet av Svein Morten Buer,  21.06.2017
Artikkelbilde

Pressemelding DNT: Det Norske Travselskaps Domskomité har funnet Fabrice Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs dopingreglement.

Det Norske Travselskaps Domskomité har funnet Fabrice Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs dopingreglement, ved at hestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek testet positivt for Kobolt i dopingprøver uttatt etter travløp på Bjerke travbane den 12. juni 2016.

I medhold av dopingreglementet er Fabrice Souloy ilagt følgende sanksjoner:

1. Utelukkelse for et tidsrom på 15 – femten- år. Dette innebærer:
- Tap av retten til å inneha lisens.
- Tap av retten til, å delta i travløp.
- Tap av retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.

2. Bot på 500.000 kr.

3. Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Kjennelsen er enstemmig.

Ytterligere detaljer i saken gis av DNTs generalsekretær:
Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap – 900 35 395

Oslo, 9. juni 2017
Det Norske Travselskap

Les hele kjennelsen her

You can read the press release in english here