"Milkshake"

Skrevet av Anne Wangen,  28.02.2017
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto, BioBank

Lørdag 25.februar ble det foretatt ekstra prøvetaking før løp, blant annet med fokus på "Milkshaking". Ingen av hestene som ble testet hadde unormale blodverdier.

"Milkshaking" er forbudt tilførsel av bikarbonat, eller liknende alkaliserende substanser, på løpsdagen for å øke hestens prestasjoner. For å avdekke dette må det tas en blodprøve kort tid før start (eller minst 2 timer etter løp), der man ser etter høye nivåer av total karbondioksid (TCO2).

Det ble tatt prøver av alle hestene som skulle starte i løp 4 og 7. Ingen av disse hestene hadde unormale verdier hverken for TCO2 eller andre parametere som ble kontrollert.

Ettersom denne prøvetakingen må gjøres så tett opp til start forstår vi at det kan være stressende for hestens team, da de ofte har mye å gjøre på en travel løpsdag. Til tross for dette fikk vi utelukkende positive tilbakemeldinger, alle var behjelpelige og viste stor forståelse for jobben vi skulle gjøre. Det setter vi stor pris på, og det gjør jobben vår både hyggeligere og enklere.

Det foretas tilsvarende kontroller med ujevne mellomrom på ulike baner i løpet av året.