Endring av startmetode i Bodø 12.august

Skrevet av Sportsavdelingen,  07.08.2017
Artikkelbilde

Det er foretatt proposisjonsendringer til de løpene i Bodø som opprinnelig var skrevet ut med autostart løpsdagen 12.august.

DNTs sportsavdeling har i dag besluttet at samtlige løp i Bodø lørdag 12.august 2017 skal kjøres med voltestart.
Årsaken til dette er manglende dokumentasjon på at startbilen oppfyller nødvendige krav til sikkerhet.

Beslutningen innebærer at proposisjonene opprinnelig utskrevet med autostart endres til voltestart som startmetode. Innmeldte hester vil bli tildelt spor ved mørk sportrekning, og sportrapp-modellen utgår i proposisjon 2 og 4.

Prinsippet om sportrapp fjernes også da man ikke har en egen modell for sportrapp på voltestart.

Hester som strykes på starterklæring vil ikke bli ilagt strykningsgebyr.