Fjerner "kjøttavgiften"

Skrevet av Administrasjonen,  19.04.2017
Artikkelbilde

Regjeringen går inn for å fjerne den såkalte kjøttavgiften ved import av hest til Norge fra Europa.

Etter forhandlinger med EU innstiller regjerningen på fjerning av den såkalte kjøttavgiften. Avgiften som er på 5000,- pluss merverdiavgift, ble i sin tid innført kun for å forhindre at man skulle innføre hester til Norge for deretter å slakte dem og heve oppgjør for slaktet. Siden den tid har kostnader for å ta hesten til Norge økt kraftig, samtidig som slakteoppgjørene har blitt mindre og mindre, slik at det nå ikke lenger er noe grunnlag for å kreve inn avgiften, og den har også blitt betraktet som en ren fiskal avgift fra staten.

Les om saken på regjeringens nettsider her.

Bildet (fra venstre): Kari Hustad(NHS), Svein Morten Buer og Knut Weum(DNT), Margrete Dysjaland(LMD), Espen Schem (NTTF), Sigurd-Armand Hauge (NJ) og Ellen Scheel (Norges Rytterforbund) mottar positive nyheter fra regjeringen.