Det nye DNT-styret

Skrevet av Kim Are Sveen,  29.04.2017
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling er over. Nytt styre er på plass, og det samme er en ny representasjonsordning for fremtidige generalforsamlinger.

Blant sakene som var oppe til behandling var det knyttet stor spenning rundt styrets forslag til ny representasjonsordning for generalforsamlingen i DNT. Temaet har vært tatt opp flere ganger tidligere, men det har aldri blitt vedtatt noen endringer før i dag. En meget engasjert styreleder, akkompagnert med like engasjerte møtedelegater, gjorde sitt til at forsamlingen ble overbevist og stemte for styrets forslag. Resultatet innebærer at fremtidige representanter til generalforsamlingen i DNT velges i de respektive forbundene sine generalforsamlinger. Samtidig beholder alle travlag sin møterett.

Det nye styret i DNT(bildet):

Cecilie H. Andersson(1.vara), Inger-Louise Dølvik, Elin Bergseth, Knut Weum (leder), Trond Olav Salte (nestleder), Roy Kristiansen (ansattes rep.), Ingolf Herbjørnrød, Espen Schem (2. vara).

Som 3.varamedlem til DNT-styret ble valgt Jan Kristian Øverdal.