Årets ildsjel for 2016

Skrevet av Kim Are Sveen,  29.04.2017
Artikkelbilde

Prisen "Årets ildsjel" for ble tildelt Elin Lode fra Rogaland. Lode har markert seg som en sterk og positiv pådriver for det gryende ungdomsmiljøet i landsdelen.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

"Årets ildsjel har vært både leder og primusmotor for en gruppe hvor miljøet beskrives som utelukkende positivt.  Hennes engasjement har ligget i å formidle kunnskap og fremme travsporten for at ungdom skal lykkes i sporten vår.
I tillegg til å organisere dugnadsoppgaver og delta på «Til Start»- samlinger, har årets ildsjel bidratt til at ungdomsgruppen har fått reise på tur til så vel Sverige som Frankrike for å besøke kjente travtrenere og tilegne seg ny kunnskap. Mesteparten av turene har vært finansiert gjennom dugnadsarbeid, slik at man har klart å holde egenandelene nede og terskelen for å bli med lav.
Ungdomsgruppa består i dag av ca. 30 medlemmer hvor ca. 22 regner som svært aktive. Arbeidet til ungdomsgruppa bærer frukter og flere av medlemmene har allerede fått kjøre- og/eller montelisens, og kan vise til flotte resultater i banen."

Elin Lode har gått gradene i travorganisasjonene. Først som medlem i Rogaland Dametravklubb, deretter i Klepp og Omegn Travklubb. I dag er hun nestleder både i Rogaland Travselskap, og i Rogaland Travforbund.