Prosjekt Arrangement i gang

02.09.2010
Artikkelbilde
NÆR HESTEN: Prosjektgruppas Morten Haug (t.v) Ola Slåtsveen, Karoline Krogh-Hanssen, André Ringelien, Kurt Hella, Tore Kristiansen og foran Per Erik Hagen. Kari Hustad var forhindret til å være med på det første møtet

Prosjektgruppa som skal lede arbeidet med å skape mer fokus på sport og opplevelser på travbanene har hatt sitt første møte.

- Vi kommer til å be om hjelp fra alle baner, forbund og lag, for å finne fram til alt det flotte som allerede skjer av tiltak. Vi ønsker å finne ”Beste Praksis” rundt om, og å sørge for at hele Trav-Norge får tilgang til konkrete konsepter som kan brukes rundt om på banene, sier prosjektleder Per Erik Hagen.

Det første møtet ble brukt til å gjennomgå mandatet for arbeidet og å plukke fram overskrifter på temaer det skal jobbes med.
Neste trekk er å prioritere områdene der det er mest å hente for å skape opplevelser på travbanene.
- Suksess skapes gjennom å sette sammen mange detaljer på riktig måte, sier Hagen..
Fra det første møtet skinner det klart gjennom at noe av det skal tas tak i er å skape opplevelser for publikum og spesielt for kretsen rundt hestene, med hesteeierne i sentrum.
Medlemmene i utvalget har solid bakgrunn fra ulike roller i travsporten, men også fra andre samfunnsområder som blir viktige i arbeidet.
- Her er det folk som også har bakgrunn som skuespiller og regissør, musiker, restauratør, organisasjonsarbeidere, medier og kommunikasjon. Vi kommer også til å trekke inn andre der det trengs, sier Hagen.
Målet er å levere mellom 5 og 10 konsepter til oppdragsgiveren som er DNT-styret.