Forbud mot sulkyer.

03.09.2010

Den gamle utgaven av Custom modified, sist produsert ny i 1990, ble forbudt benyttet i travløp fra og med 1.mai 2010.
Av sikkerhetsmessige grunner blir nå også modellene produsert som kopier av denne vognen forbudt.

Dette er følgende modeller:
Crown
Cambell
Desperado
Smart

Forbudet trer i kraft fra og med 1.januar 2011.