Skjerpet straff i Fjeldstad Goggen-saken

26.10.2010
Artikkelbilde

Appellkomiteen har vedtatt å ilegge Per Ludvig Nilsen en bot på 30.000 kroner i Fjeldstad Goggen-saken. Dette er en skjerpelse i forhold til det Domskomiteen kom fram til.