Nye rutiner ved utstedelse av hestepass

21.10.2010
Artikkelbilde

Den nye forskriften om identifikasjon av dyr av hestefamilien krever at alle føll skal ha utstedt pass innen de er 6 måneder gamle. Vi i DNT må derfor tilpasse rutinene våre til dette.

Minstekravet for å få hestepass er at hesten har fått navn og at DNA analysen er godkjent.

Sertifisering
Vi presiserer at føllet ikke er ferdig sertifisert selv om det får utstedt hestepass. Det er hestens sertifikat som er dokumentasjon på at hesten er sertifisert og kan meldes i travløp.
For at hesten skal bli sertifisert må vi ha mottatt og godkjent hestens navn, registrert vaksinering, mottatt springseddel fra hingsteholder, og DNA analysen må være godkjent. Sertifikat vil bli utstedt når ovennevnte er i orden.

Vi vil etter hvert som vi blir à jour med 2010 årgangen jobbe videre med de eldre årgangene som er usertifiserte.
Dersom hesten er død og vi ikke har fått melding om dette så gi oss skriftlig beskjed slik at vi får registrert det.

Meld også fra om hester som er registret på feil eierforhold. Dette skaper problemer for oss fordi registrert eier er økonomisk ansvarlig for hesten overfor DNT.