DNT-styret har startet ”Prosjekt Arrangement”

09.10.2010
Artikkelbilde

DNT-styret har startet ”Prosjekt Arrangement” (ref Tiltaksplan 2010-2011). Der er målet å utvikle 5-10 konsepter som skal bidra til å øke opplevelsen og sportsfokus under travstevnene. Dette for å få flere interessert i travsport slik at publikumstallene kan gå opp, og derigjennom også rekruttere hesteeiere og spillere.

Dette er mandatet:

Prosjektet skal utvikle konsepter knyttet til arrangement av travløp. Disse skal bidra til økt interesse for travsport. Konseptene skal gjennom styrking av sportselementer, musikk, dramaturgi, ”Nær-hesten opplevelser”, fokus på feiring av vinnere, tilrettelegging for kommunikasjon i tradisjonelle og nye medier øke publikumstilstrømningen til banene. På denne måten skal vi bygge grunnfjell for hestesporten. Dette skal føre til at flere ønsker å være hesteeiere og spillere.

Arbeidsformer skal være å samle ”Beste praksis” fra hestesport i inn- og utland, i tillegg til å utvikle områder. Det skal bygges ut fra fagkompetanse som allerede finnes i organisasjonen. Konseptene skal prioriteres etter kost/nytte og målet er å levere fem til ti konsepter. 

Selvfølgelig er potensialet størst på lørdagene, men også på hverdager og onsdager er det mye å hente. Målene må være forskjellige for de ulike dagene. Vi er likevel avhengig av å gi publikum opplevelser ved alle stevner. 

Sentral arbeidsform i prosjektet er å samle gode elementer fra baner i Norge og andre steder. På denne måten kan vi lære av hverandre og sammen skape en god framtid for travsporten. ”Beste Praksis” skal løftes fram.

Hvis vi skal lykkes i dette arbeidet må alle bidra med sine beste kunnskaper. En suksess på dette området krever at mange detaljer gjøres riktig og i rett rekkefølge. Vi ber derfor om innspill på forbedringspunkter på dagens arrangementer. Hvordan skal vi få folk til å besøke travbanene igjen? 

Vi ber om at dere sender innspillene – gjerne på e-post til tore.kristiansen@travsport.no, innen mandag 18. oktober.

Med vennlig hilsen

Per Erik Hagen, Karoline Krogh-Hanssen, Kari Hustad, André Ringelien, Ola Slåtsveen, Kurt Hella og Tore Kristiansen
Prosjekt Arrangement