Bevisste trenere vil by mer på seg selv!

14.10.2010
Artikkelbilde

Nærmere tjue trenere deltok på mediekurs onsdag. Det er det andre kullet som nå medgir at de har fått et mye mer bevisst forhold til media, og vil nå gå nye veier for å styrke og sikre sin egen virksomhet ved å benytte både moderne og mer tradisjonelle medier mer bevisst.

Et tydelig budskap for dagen var viktigheten av å våge å by på seg selv. Det å invitere pressen hjem i stallen, inn på travbanen eller på en kjøretur i skogen med traverhesten er viktig!

Travsporten er lite offensive ovenfor pressen i dag. Redaksjonene får mange ulike saker fra ulike hold i dag, men travsporten er mer eller mindre usynlig i forhold til den virksomheten som bedrives over hele det norske land i dag.

DNT og NR ble igjen oppfordret til å forbedre seg, samtidig som trenerne selv også erkjente at de hadde mange fine muligheter til å profilere seg selv og sin virksomhet gjennom ulike medier. Trenerne er travsportens "profesjonelle" ansikt utad. Det er viktig at trenerne våre er bevisste i nettopp denne rollen. 

Hvordan oppfattes og opptrer vi i hverdagen i hesteringen? Hvordan oppfattes og opptrer vi utad? Var to av spørsmålene som ble fremsatt under dagens kurs. Media kan bidra til å skape sterkere forståelse for en sak. Det må vi benytte oss av mer aktivt enn i dag. 

Trenerne gav uttrykk for at de satte pris på denne type samlinger, som gir nye impulser og som i tillegg også ivaretar det sosiale på en god måte.

Det kom også innspill på andre temaer som kan være aktuelle å ta opp på disse samlingene fremover. 

Oddmund Wallevik ble trukket ut som heldig vinner av et flott kvalitetskamera, som ble overrukket som gave fra PressIT v/ Kari Husta, Steinar Bendiksvoll og Kristian Skullerud.