Vedrørende fornyelse av profesjonell trenerlisens A og B.

26.11.2010
Artikkelbilde

I henhold til DNTs lisensbestemmelser utstedes lisens for et kalenderår ad gangen, hvor fornyelse skjer ved kalendersårets begynnelse til alle som fyller kravene for den lisensen de er innehavere av.

Innehavere av profesjonell trenerlisens skal sende inn attest fra foretaksregister, skatteattester, samt bekreftelse på ansettelsesforhold for lisensinnehavere som er ansatt i foretak registrert i foretaksregisteret, eller ansatte det rekvireres stallansatt kjørelisens for.

Frist for innsendelse av overnevnte papirer er 15.desember 2010.