Revidering av varmblodspakka

24.11.2010
Artikkelbilde

I forbindelse med helgens styremøte har DNT vedtatt en revidering på enkelte punkter i den såkalte varmblodspakka som ble vedtatt i juni 2009.

DNT er opptatt av at forutsigbarheten ivaretas, men har besluttet å gjøre noen mindre endringer av innholdet i varmblodspakka slik at tiltakene skal få best mulig effekt for flest mulig.

DNTs Unghestserie

Her ble det i fjor sommer vedtatt at samtlige løp for varmblodshester som inngår i DNTs Unghestserie skal premieres med en førstepremie på minimum 50.000 kroner. Dette vedtaket beholdes, men i tillegg innføres begrepet ”DNTs 3-års løp” for norskfødte unghester. Dette er løp med minimum 20.000 kroner i førstepremie. Disse finansieres gjennom unghestseriepotten på lik linje med unghestserieløpene. Arrangerende bane betaler en egenandel, mens DNT står for toppfinansiering gjennom unghestpotten til hver bane som holdes konstant fra sesongen 2010.

 

V75-løp

I vedtaket fra i fjor sommer står det at samtlige løp skrevet ut i grunnlag under 100.000 kroner skal være forbeholdt for norskfødte, mens samtlige løp i grunnlag inntil 200.000 skal være forbeholdt hester i norsk trening. På grunn av et EU-direktiv som omtaler fri konkurranse ser DNT seg nødt til å fjerne kravet om at hestene skal stå i norsk trening. Av sportlige hensyn endres kravet om hvilke løp som skal skrives ut for norskfødte hester noe. Antall løp forbeholdt norskfødte skal beholdes, og helst økes. For å sikre et best mulig spillprodukt fjernes dog kravet om at alle løpene i laveste grunnlag skal være forbeholdt norskfødte hester. Antallet løp for norskfødte hester skal dog være minimum ett pr. omgang, og minst 30 prosent av V75-løpene for varmblods totalt.

 

Løp for norskfødte hester

DNT har lenge hatt en klar ambisjon om å øke etterspørselen etter norskfødte hester. Et viktig virkemiddel i den sammenheng har vært løpsutskrivingen. DNT har besluttet at det skal settes måltall for hvor stor del av løpene totalt som skal forbeholdes norskfødte hester. Dette må også kontrolleres opp imot EU-regler og endelig måltall vedtas derfor ved styremøtet i desember.

 

Hoppeløp

I 2015 skal varmblodshopper kjøre inn minimum 40 % av premiepotten for varmblodshester - samme som er vedtatt for kaldblodhestene i forbindelse med kaldblodspakken – og det skal være en klar fordel for norskfødte hopper.

 

Rådgiving og hjelp i forbindelse med import

Administrasjonen bes legge frem forslag til et reiseopplegg for oppdrettere som ønsker å kjøpe inn hopper fra utlandet. Enkeltpersoner som har gode kunnskaper om stamme og eksteriør, eventuelt veterinærfaglig kompetanse, og som kjenner til forsikring/transport etc. av hest fra USA, Canada og Frankrike vil være med som rådgivere. De som ønsker å være med må dekke egne reisekostnader samt kostnaden for rådgiverne. I tillegg skal det vurderes andre måter for rådgiving i forhold til avl for å bedre tilbudet til organisasjonens medlemmer. Frist 1. februar 2011.