Ingen ting avgjort i DNTs Hoppeserie

12.11.2010
Artikkelbilde
Noomi Garbo har tatt opp kampen om å vinne DNTs Hoppeserie

Det er meget jevnt i toppen av DNTs Hoppeserie. Når det gjenstår ett løp leder Sweet Case med 80 poeng. Komplimang, Lalita Sas og Noomi Garbo følger imidlertid like bak med 60 poeng. En seier gir 40 poeng.

Pongstillingen etter ni kjørte løp:
Sweet Case - 80 poeng
Komplimang - 60 poeng
Lalita Sas - 60 poeng
Noomi Garbo - 60 poeng
Mamie's Mustique - 50 poeng
Silver Midnight - 40 poeng
Petula Santana - 40 poeng
Opals Pride - 40 poeng
Valencia Ås - 40 poeng
Gardens Melody - 20 poeng
Madam Lavec - 20 poeng
Nice New - 20 poeng
Case - 20 - poeng
Olympic Image - 20 poeng
Curly - 10 poeng
K.L.M. Prelong - 10 poeng
Magnifique S.E. - 10 poeng
Okapi Garbo - 10 poeng
Loveable Volo - 10 poeng
Justaminute - 10 poeng

I samarbeid med Norsk Rikstoto har Det Norske Travselskap gleden av å presentere DNTs Hoppeserie 2010.
Løpsserien er forbeholdt norskregistrerte varmblodshopper 3 – 7 år med grunnlag 50.000 - 600.000 ved innmelding. I tillegg er serien åpen for 3-5-årige hopper med høyere grunnlag. Ved siden av premiering i hvert løp med førstepremie 100.000, utløses også avlstilskudd etter eget poengsystem, se nedenfor.
Løpene i serien er fordelt mellom alle V75-arrangerende totalisatorbaner. Derved gis flere hester mulighet til å delta i løpsserien.

Avlstilskudd:
1.   Poengberegning legges til grunn for utbetaling av tilskudd etter følgende mønster:
 1. premie: 40 poeng
 2. premie: 20 poeng
 3. premie: 10 poeng
 – Hvert poeng er verdt kr. 1.000,-
 – Det utbetales minimum kr. 20.000,- og maksimum kr. 50.000,-
 – Den hoppa som har oppnådd flest poeng totalt sett gis en bonus på 50.000,- slik at samlet følltilskudd vil bli 100.000,-. Dersom to eller flere hester har like mange poeng, vil beste plassering i enkelte løp avgjøre. Dersom man fortsatt ikke kan skille, gjelder nest beste plassering osv. Kan man fortsatt ikke skille, deles bonusen mellom de aktuelle hestene.
2.   Følltilskuddet utbetales først etter at hoppa har produsert et levende født norskfødt føll registrert hos DNT.
3.   Dette føllet må for serien som avholdes i 2010 være født og registrert senest 31.12.2012.
4.   Det vil ikke bli mulig å søke om dispensasjon fra noen av forutsetningene gitt ovenfor.