Fokus på avl

24.11.2010
Artikkelbilde

Styremedlem i DNT, Tina Dale Brauti, har i løpet av 2010 besøkt de fleste av travforbundene hvor det har vært invitert til et møte med tittelen ”Fokus på avl”. På bakgrunn av mange innspill som har fremkommet under møteturneen har DNT vedtatt å foreta en videre utredning på flere punkter og alle punktene inkluderer begge raser.

Nor Trav/Breeders Crown

Administrasjonen skal utrede mulighetene for innføring av Nor Trav/Breeders Crown. Utredningen skal være klar innen 1. Februar 2011.

Mønstringsløp/2-årsløp

Innen 1. februar er også administrasjonen bedt om å legge frem en utredning rundt alle forhold knyttet til mønstringsløpene. Det skal vurderes om denne bruken av avlsstimulerende tiltak er den beste, og om eventuelt noen av midlene kan brukes på en annen måte. Administrasjonen er også bedt om å vurdere om noen av midlene kan brukes til et såkalt ”innkjøringstilskudd” eller 2-årsløp. Det skal vurderes om tiltakene nevnt i dette punktet bør ha ulik utførelse for de to rasene.

Sportsplan

Hvert år skal det lages en sportsplan som gjelder terminlisten for norskfødte unghester i kommende sesong. Denne skal være klar innen 1. November året før. Innen 1. April 2011 skal det også fremlegges en langsiktig plan som skal innholde måltall for ulike målbare områder. Denne planen skal ta utgangspunkt i strategiplanen ”Trav 2015” og skal distribueres til alle baner og samarbeidende partnere som informasjon til eiere, trenere og oppdrettere slik at alle vet hvilke mål DNT setter for norsk trav i årene som kommer.

Hoppechampionat

Det skal vurderes mulighetene for innføring av et såkalt hoppechampionat, tilsvarende svenskenes Sto-Championat. I Sverige kjøres dette for 4-årige hopper. Tilsvarende skal vurderes for norske og svenske kaldblodshopper og norskfødte varmblodshopper. En utredning av dette forslaget skal være klart innen 1. April 2011.

Fokus på oppdretter

Det innføres betegnelsen ”Oppdretterchampion” ut ifra statistikk som føres for hver rase gjeldende fra og med 2011. Denne statistikken skal også inkludere innkjørt i utlandet dersom disse gir rett til oppdretterpremier. Videre vedtas det at oppdretter skal med i løpsprogram i løpet av 2011. I tillegg skal det fokuseres mer på oppdretter ved defileringer i storløp, opplesing av premielister og ved seiersseremonier. I samarbeid med Norsk Hestesenter vil DNT fortsette med oppdretterseminar for oppdrettere av begge raser.

Omsetning av norskfødte hester

Det utarbeides en ”reklamefolder” i utskriftsvennlig format på www.travsport.no. Denne skal omhandle fordelene ved å kjøpe norskfødte hester av begge raser og spesielt hopper. Her skal det også stå en oversikt over alle løp for norskfødte hester med 50 000 kr eller mer i førstepremie som kjøres i løpet av hver sesong.

Informasjon

På www.travsport.no skal lages det lages en FAQ (oversikt over ofte stilte spørsmål). Her vil det blant annet ligge svar på en del av spørsmålsstillingene som dukket opp i forbindelse med ”Fokus på avl”-møtene.

Omskolering av travhester

DNT skal se nærmere på et mulig samarbeid med NHS for utvikling av et opplegg for omskolering av egnede travhester som er ferdig med sine respektive løpskarriere. Frist: 1.juni 2011.