5-årsløp fra 2012

19.11.2010
Artikkelbilde

Under dagens styremøte vedtok DNT-styret den såkalte kaldblodspakken. Hovedpunktene i pakken er styrking av hoppenes inntjeningsmuligheter og innstiftelse av et større 5-årsløp.

Utdrag fra vedtaket:

5-årsløp:

Det innstiftes et stort løp for 5-åringer med førstepremie på 500.000 kroner. Dette avvikles som et eget innskuddsløp. Første innskudd betales 31. juli når hesten er 2 år.
Løpet kjøres over 3100 meter med tre tillegg. Navn på løpet er enda ikke bestemt. Løpet avvikles som et eget innskuddsløp etter følgende opplegg:
Termin: 31. juli når hesten er 2 år – innskudd kr 1.000
Termin: 31. juli når hesten er 3 år – innskudd kr 1.000
Termin: 31. juli når hesten er 4 år – innskudd kr 1.000
Starterklæringsgebyr ved innmelding til kvalfiseringsløp kr 2.000 (for hopper kr 1.000). Det skal avvikles egen hoppeavdeling over 2100 meter, med tre tillegg.
Løpene skal arrangeres fra 2012 (hester født 2007). Dette krever et mer intensivt innskuddsregime de to første årene.

Klasseløp:

Hoppeavdelingene i samtlige klassiske løp skal kjøres med minst 50 prosent av førstepremien i åpen klasse.

DNTs Unghestserie:

Nye løp/økning i premier i DNTs Unghestserie skal i hovedsak legges til hoppeløp for 3- og 4-årige hopper, samt i åpen klasse for 4-åringer. Flere løp legges inn i V75-rammen. Startberettigelse i DNTs Unghestserie er ikke avhengig av fortsatt innmeldingsberettigelse i klasseløpene.

Hoppeløp:

Minst 20 prosent (ca. 13 prosent i dag) av alle V75-løp som kjøres for kaldblodshester skal være forbeholdt hopper.
Hoppeløp i V75 skal kjøres for hopper i alderen 3 til 8 år, og grunnlagsgrensen heves til kr 700.000. I hoppeløp for høyeste klasse (opptil 700.000 kr) skal det ikke være en øvre grunnlagsgrense for 3-5-årige hopper.
I samtlige storløp med egen hoppeavdeling skal denne kjøres med førstepremie på minst 50 prosent av førstepremie i løpet for åpen klasse.
For hester født fra og 2010;.
Hopper skal kjøre inn minimum 40% av totalt premiebeløp for kaldblods.

Kaldblodets festhelg:

Administrasjonen bes jobbe videre med å utvikle en ”kaldblodets festhelg”.

Breddepremiering:

Det innføres breddepremiering, det vil si 7 premier ved 12 hester og 9 premier ved 15 hester, i rene 3- og 4-årsløp. Samt i alle løp skrevet ut for grunnlag under kr 100.000.

Løpsutskriving:

Administrasjonen skal påse at det skrives ut flere løp over lengre distanser. Med lang distanse menes minimum 2500 meter, samt redusere antall sprintløp for hester i lavt grunnlag.

Nordisk Elitkamp:

Nordisk Elitkamp innstilles.

Angående oppdretterpremier:

Det har kommet sterke ønsker om å øke oppdretterpremiene for kaldblodshestene. DNT ser ikke å kunne imøtekomme dette ønske da det allerede er ”underdekning” på oppdretterpremier for kaldblodshester. I budsjett for 2011 er det forventet at utbetalingen av oppdretterpremier til kaldblodshester vil bli ca 2,3 millioner mer enn de 12 prosent av premiene som banene betaler inn.  DNT vil isteden legge mer vekt på de tiltak som er nevnt ovenfor for å øke markedsverdien av hestene. Dette fordi den største utfordringen for oppdrettere er å få en bedre omsetning av hestene.