Valgkomiteens innstilling til nytt DNT styre

23.03.2010
Artikkelbilde

Utgangspunktet for valgkomiteens resultat har vært det som kom fram under landsrådsmøte på Momarken 13.mars. Vi har brukt landsrådet som et rådgivende organ. Kandidater som der ble nevnt har alle vært vurdert. Nåværende styreleder Nils Dagestad har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har kommet fram til denne innstilling enstemmig.

Valgkomiteen i DNT har følgende innstilling til generalforsamling i DNT 17.4.10
Styret i DNT
På valg:
Nils Dagestad, Vestenfjeldske
Torbjørn Frøysnes, Agder
Begge har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg.
Innstilling:
Styremedlem for 2 år:   Carl Petter Brun, Trondheim
Styremedlem for 2 år:   Per Arne Enholm, Østfold
Varamedlemmer for ett år:
1. Varamedlem     Trygve Bjørge, Buskerud
2. Varamedlem     Per Erik Hagen, Oslo og Akershus
3. Varamedlem     Geir Stangeland, Rogaland
Blant styrets medlemmer innstilles som:
Styreleder:                         Merete Johansen, Bodø
Nestleder:                         Atle Larsen, Oppland

Kontroll komité for ett år:
Roar Hop stiller ikke til gjenvalg
Innstilling:
Kari Blom, Rogaland
Håkon Moe, Vestfold
Oddmund Eggum, Nord Norge
Vara: Øystein Østre, Østfold

Avlskomite:
Varmblods:
Gjenvalg på Berit Tveter Alm og Per Erik Hagen og
varamedlem:  Ingar Hagen
Kaldblods:
Gjenvalg på Tone M. Blindheim
For Gunnar Gjerstad som ikke stiller til gjenvalg: Ole Ødegård
Varmedlem: gjenvalg på Lars O. Romtveit

Domskomite:
Gjenvalg på Ole Jørgen Eng, varamedlem Einar Berg

Appelkomite
Gjenvalg på Benny Rustviken, med vara Ole Østby

Valgkomite:
Svein Norling, Telemark tar gjenvalg,
for øvrig er ikke Innstilling ferdig.

Oslo, 22. mars 2010
Valgkomitèen i DNT
Gunnar Gjerstad (Komiiteens leder)             Monika Tangen                Svein Norling     Petter Glittum Ulf Johansen(vara for Geir Stangeland)