Utbetaling av premier

18.03.2010
Artikkelbilde

DNT får stadig henvendelser fra importører og nye eiere av hester fra utlandet ang innkjørte premier i perioden hvor hesten er under registrering.

I noen av disse tilfellene kan det ta tid å få alle papirer i orden, slik at hesten blir registrert på ny eier.
Den beste måten å få løst dette på, er å få med seg en fullmakt fra selger av hesten om at man er rettmessig eier av innkjørte premier fra den dato kjøpskontrakten er underskrevet.
Denne fullmakten sendes så til DNT V/ Økonomiavdelingen. På denne måten kan vi sikre en raskere og mer effektiv utbetaling av premiepengene.

Avhengig av hvor hesten kommer fra så blir enten pengene stående hos oss til papirene er i orden, eller så går pengene til landet hvor hesten er registrert.