Saksopplysninger i Tonar saken

10.03.2010
Artikkelbilde

18. mai 2009 sendte DNT en liste med vedtatte rapporteringsnivåer til SVA
(Statens Veterinærmedisinske Anstalt). Fredag 19.februar 2010 kl 15:28 mottok DNT melding om at positiv dopingprøve var avgitt av hesten Tonar på Bjerke 3. februar 2010.
Antidopingutvalget (ADU) startet sine utredninger på stallen hos hestens trener Hedda Assev, fredag 26. februar, og DNT publiserte saken på www.travsport.no.

Tirsdag 2. mars om formiddagen, mottok DNT/ADU kvantifiseringen av prøven. Man registrerte da at nivået av metabolitten 4-aminoantipyrin, var lavere enn rapporteringsnivået for virkestoffet metamizol/dipyron . Birgit Ranheim (leder i ADU) kontaktet umiddelbart SVA som var ansvarlig for kvantifiseringen. SVA og ADU var enige om at det var en missforståelse at prøven var blitt rapportert som positiv. DNTs domskomite ble orientert rett før lunsj og fikk oversendt en orientering på e-post fra ADU. Domskomiteen vedtok på bakgrunn av denne, å oppheve suspensjonen av Tonar.
Birgit Ranheim ringte treneren på vegne av ADU og DNT, forklarte saken og meddelte henne at hestens suspensjon var opphevet.

DNT har i dag hatt et møte med ADU og SVA om saken, og man er blitt enige om å endre enkelte rutiner for å forhindre lignende hendelser i framtiden.

Onsdag 10. mars 2010

ADU                          DNT                     SVA
Birgit Ranheim  Britt H.V.Lindheim  Ulf Bondesson